Bạn có thể Search trực tiếp trên Googlemap hoặc Grab/Uber bằng từ khóa ‘ Tinh dầu Eobod ‘ Thay vì phải gõ dòng địa chỉ đầy đủ là “Số 28/7/1, đường 10, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM’.

Đôi lúc Google sẽ hiển thị 1 loạt kết quả, Bạn hãy chọn Tinh dầu EObod (Head Office).

 

Nếu bạn không sử dụng Google map