Công bố sản phẩm Tinh dầu tràm EObod.

Dự kiến tháng 1 năm 2017 sẽ sản xuất lô hàng đầu tiên

Cỡ lô: 5000 Chai