1. Công bố sản phẩm Tinh dầu tràm EObod.

Dự kiến tháng 1 năm 2017 sẽ sản xuất lô hàng đầu tiên

Cỡ lô: 5000 Chai

     2. Độc quyền Phân Phối sản phẩm Chai Xịt Chống Côn Trùng Trasa 100% Tinh dầu Tại TP.Hồ Chí Minh

Thông tin sản phẩm xem tại đây