Nhận biết Tinh dầu nguyên chất hoặc bị pha lẫn tạp chất.

Xác định Chất lượng tinh dầu và độ tinh khiết.

  1. Kiểm xem mẫu tinh dầu có bị pha cồn hay dầu béomay-do-tinh-dau

Mẫu tan trong dung môi kiểm nghiệm là mẫu bị pha cồn. Dung môi ban đầu trong suốt bị đục lại.

Mẫu không đạt thì sẽ bị loại và không đưa lên phòng kiểm nghiệm.

Dầu và dung môi tách lớp, dầu vẫn giữ nguyên giọt trên dung môi và không bị hòa tan. Dung môi vẫn trong suốt không bị đục. Tức là  mẫu không bị pha cồn và sẽ kiểm tiếp những chỉ tiêu khác.

2. Kiểm tra chỉ số khúc xạ

Tại trụ sở chúng tôi có máy đo chỉ smay-do-chi-so-khuc-xaố khúc xạ được sản xuất tại Tây Đức từ trước năm 1989, thời điểm chúng tôi bắt đầu chiết xuất tinh dầu.

Đọc chỉ sốkhúc xạ nếu nằm trong ngưỡng cho phép trong CA từ nhà cung cấp.

3. Kiểm góc quay cực riêng

Tại trụ sở chúng tôi có có máy đo góc quay cực riêng của tinh dầu được sản xuất tại Liên Xô cũ.

Mẫu được chọn sẽ đưa lên phòng kiểm nghiệm để kiểm tiếp những chỉ tiêu khác.